Σύνδεση σταθμών DAB και FM

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σύνδεση σταθμών DAB και FM στις ρυθμίσεις της εφαρμογής ραδιοφώνου.

Όταν ένας σταθμός FM έχει έναν αντίστοιχο σταθμό DAB και το αντίστροφο, συχνά μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή ραδιοφώνου. Η σύνδεση δύο πηγών ραδιοφώνου επιτρέπει στο αυτοκίνητο να εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των σταθμών DAB και FM για την αναπαραγωγή της πηγής με την ισχυρότερη λήψη.

Πατήστε το σύμβολο της εφαρμογής βιβλιοθήκης στην κάτω γραμμή και ανοίξτε την εφαρμογή ραδιοφώνου.
Πιέστε το σύμβολο ρυθμίσεων , για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του ραδιοφώνου.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης σταθμών DAB και FM.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, στην εφαρμογή ραδιοφώνου εμφανίζεται μία καρτέλα ραδιοφωνικού σταθμού. Όλοι οι συνδεδεμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν το σύμβολο σύνδεσης κάτω από το όνομά τους.

Όταν είναι απενεργοποιημένη, στην εφαρμογή ραδιοφώνου εμφανίζονται χωριστά οι καρτέλες σταθμών DAB και FM. Δεν υπάρχει σύμβολο σύνδεσης κάτω από τα ονόματα των σταθμών.

 Σημείωση

Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η σύνδεση ορισμένων αντίστοιχων σταθμών DAB και FM, συνεπώς αυτοί θα εμφανίζονται σαν ξεχωριστοί σταθμοί.