Περιορισμοί της παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Φροντίστε να εξοικειωθείτε με αυτές τις περιπτώσεις για να κατανοήσετε τους περιορισμούς του συστήματος.
Η παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από:
  • μη συμβατές ζάντες ή ελαστικά
  • τροποποιήσεις στους τροχούς
  • ενέσιμα υγρά όπως υγρό στεγανοποίησης ελαστικών
  • αντιολισθητικές αλυσίδες
  • αξεσουάρ που επηρεάζουν την ασύρματη μετάδοση του συστήματος ή το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου
  • παραμονή κοντά σε πηγές ισχυρών ραδιοκυμάτων ή ηλεκτρικών πεδίων. Ενδεικτικά, τοποθεσίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτού του είδους τις παρεμβολές είναι τα πρατήρια καυσίμων, τα αεροδρόμια και οι τηλεοπτικοί σταθμοί.

Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει σφάλμα στο σύστημα, εμφανίζεται σχετική ένδειξη στην οθόνη.