Φούσκωμα ελαστικού με τον συμπιεστή του κιτ επισκευής ελαστικών

Μπορείτε να φουσκώσετε τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας με τον συμπιεστή που συμπεριλαμβάνεται στο κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού.

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας του συμπιεστή είναι στη θέση απενεργοποίησης (off) πριν ξεκινήσετε.

Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας ελαστικού και βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα του συμπιεστή. Βιδώστε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στο σπείρωμα όσο το δυνατόν πιο σφιχτά.
Συνδέστε τον συμπιεστή στην πρίζα 12 V του αυτοκινήτου και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί και παρέχει ρεύμα.1
Εκκινήστε τον συμπιεστή πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης.

 Σημαντικό

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην αφήνετε τον συμπιεστή σε λειτουργία περισσότερο από 10 λεπτά κάθε φορά.
Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών στο μανόμετρο του συμπιεστή2. Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα μείωσης πίεσης αν η πίεση είναι πολύ υψηλή.
Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή και αποσυνδέστε τον από την πρίζα 12 V.
Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από το ελαστικό.
Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της βαλβίδας ελαστικού3.

Επιστρέψτε το κιτ στη θέση αποθήκευσής του.

  1. 1 Η πρίζα σταματά να παρέχει ρεύμα για κάποιο διάστημα μετά την έξοδο του οδηγού από το αυτοκίνητο. Για να συνεχιστεί η ηλεκτρική τροφοδοσία, απλά μπείτε ξανά στο αυτοκίνητο.
  2. 2 Η συνιστώμενη πίεση για τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου αναγράφεται σε μια πινακίδα στην κολόνα της πόρτας στην πλευρά του οδηγού.
  3. 3 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια καπάκια Volvo ή πλαστικά καπάκια.