Κλείσιμο του καπό κινητήρα

Προσέξτε ιδιαίτερα να βεβαιωθείτε ότι το καπό κινητήρα έχει κλείσει τελείως, αφότου άνοιξε.

Βεβαιωθείτε ότι τίποτε δεν εμποδίζει το καπό κινητήρα, όταν κλείνει.

 Προειδοποίηση

Κίνδυνος παγίδευσης δακτύλων και σύνθλιψης

Μην πλησιάζετε τα χέρια σας στα σημεία που κλείνει το καπό του κινητήρα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κοντά υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια.

Από την εντελώς ανοικτή θέση, απλά τραβήξτε το καπό κινητήρα προς τα κάτω κρατώντας το εξωτερικό άκρο του.
Κατεβάστε προσεκτικά το καπό του κινητήρα μέχρι να φτάσει στον μηχανισμό ασφάλισης.
Που πρέπει να πιέσετε το καπό κινητήρα, για να το κλείσετε

Πιέστε προς τα κάτω και με τα δύο χέρια στην μπροστινή ακμή του καπό κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι το καπό κινητήρα ταιριάζει στις κλειδαριές ταυτόχρονα. Κρατήστε την μπροστινή ακμή επίπεδη, καθώς κλείνει.

Το καπό κινητήρα ασφαλίζει αισθητά και στις δύο πλευρές.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά κενά ή κάποια ένδειξη ότι το καπό δεν έχει κλείσει εντελώς.

 Σημείωση

Το αυτοκίνητο σας ειδοποιεί, αν ανιχνεύσει ότι το καπό κινητήρα δεν είναι εντελώς κλειστό. Ανοίξτε το καπό του κινητήρα και ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια πριν το κλείσετε ξανά. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo, αν η ειδοποίηση παραμένει.

 Προειδοποίηση

Σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης ότι το καπό κινητήρα δεν έχει κλείσει πλήρως.