Διακοπή της φόρτισης DC

Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης οποιαδήποτε στιγμή.

 Σημαντικό

Διακόψτε τον κύκλο φόρτισης, πριν προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο ή στο σύστημα.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή Charging.
Πατήστε End charging.
Η λαβή του καλωδίου φόρτισης απασφαλίζει. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το αυτοκίνητο.
Αν είναι διαθέσιμο, επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στο φις του καλωδίου.
Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της θύρας φόρτισης και κλείστε το καπάκι φόρτισης.

 Υποδειξη

Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης από τον σταθμό φόρτισης ή πατώντας το κουμπί End charging, είτε στην προβολή υποδοχής είτε στην αρχική προβολή.