Διακοπή της φόρτισης AC

Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης οποιαδήποτε στιγμή.

 Σημαντικό

Διακόψτε τον κύκλο φόρτισης, πριν προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο ή στο σύστημα.

 Υποδειξη

Όταν η φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος σταματήσει, το καλώδιο φόρτισης απασφαλίζει.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι ξεκλειδωμένο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή Charging.
Πατήστε End charging.
Το αυτοκίνητο ξεκλειδώνει το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης.
Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το αυτοκίνητο.
Αν είναι διαθέσιμο, επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στο φις του καλωδίου.
Ανάλογα με το καλώδιο που χρησιμοποιήσατε:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από τον σταθμό φόρτισης.
  • Συνδέστε πάλι το καλώδιο φόρτισης στην ειδική υποδοχή του σταθμού.
Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της θύρας φόρτισης και κλείστε το καπάκι φόρτισης.

 Υποδειξη

Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης, πατώντας το κουμπί End chargingείστε την προβολή υποδοχής είτε στην αρχική προβολή, ή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.