Επαναφορά παραθύρων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα ηλεκτρικά παράθυρα, πρέπει να κάνετε επαναφορά. Με αυτό τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί να επαναρυθμίσει τη θέση τους, αποκαθιστώντας τόσο την προστασία κατά της παγίδευσης δακτύλων όσο και την αυτόματη λειτουργία τους.

 Σημαντικό

Το σύστημα προστασίας κατά της παγίδευσης δακτύλων δεν θα λειτουργεί σωστά, μέχρι να γίνει επαναφορά του παραθύρου, αφότου πλέον δεν είναι βαθμονομημένα.
Τραβήξτε ελαφρώς τον διακόπτη του παραθύρου, μέχρι το παράθυρο να είναι τελείως κλειστό και κατόπιν συνεχίστε να τον κρατάτε για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
Πιέστε ελαφρώς τον διακόπτη του παραθύρου, μέχρι το παράθυρο να είναι τελείως ανοικτό και κατόπιν συνεχίστε να τον κρατάτε για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
Τραβήξτε ελαφρώς τον διακόπτη του παραθύρου ξανά μέχρι το παράθυρο να κλείσει εντελώς και κατόπιν συνεχίστε να τον κρατάτε για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
Η επαναβαθμονόμηση έχει πλέον ολοκληρωθεί, γίνεται εκ νέου ενεργοποίηση της προστασίας κατά της παγίδευσης και της αυτόματης κίνησης του παραθύρου.

Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.