Επαναφορά δεδομένων χρήστη

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ρυθμίσεων του συστήματος και να μηδενίσετε τα δεδομένα χρήστη στην οθόνη.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ρυθμίσεων εφαρμογών ή των ρυθμίσεων δικτύου στις τυπικές τιμές τους ή να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αν πραγματοποιήσετε επαναφορά ρυθμίσεων στο αυτοκίνητο, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα του αυτοκινήτου, συμπ. των προφίλ, των λογαριασμών και άλλων εξατομικευμένων ρυθμίσεων.

 Σημείωση

Μόνο ο κάτοχος του αυτοκινήτου μπορεί να πραγματοποιήσει επαναφορά ρυθμίσεων στο αυτοκίνητο.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή SystemΕπιλογές επαναφοράς.
Επιλέξτε τι θέλετε να επαναφέρετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετά την επαναφορά ρυθμίσεων του αυτοκινήτου, ο οδηγός ρύθμισης θα ξεκινήσει αυτόματα τη δημιουργία ενός νέου προφίλ ιδιοκτήτη.