Μηδενισμός του μερικού χιλιομετρητή

Μπορείτε να μηδενίσετε τον μερικό χιλιομετρητή του αυτοκινήτου σας.

Ο μερικός χιλιομετρητής μπορεί να σας εμφανίζει πληροφορίες, όπως διανυθέντα χιλιόμετρα, μέση κατανάλωση και μέση ταχύτητα.

Πατήστε το σύμβολο του αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην Car status.
Μεταβείτε στην επιλογή Trip infoSince last resetReset.
Μηδενίστε τον μερικό χιλιομετρητή.