Πρόσβαση στο ξεχωριστό διαμέρισμα αποθήκευσης

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε έναν χώρο αποθήκευσης κάτω από το δάπεδο στον χώρο αποσκευών.

Η καταπακτή φορτίου μπορεί να σηκωθεί, για να αποθηκεύετε και να προστατεύετε εύθραυστα αντικείμενα.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανοίξετε την καταπακτή φορτίου αφαιρώντας τυχόν εμπόδια.

Πιάστε τη λαβή της καταπακτής. Βρίσκεται στη μέση κοντά στην εξωτερική ακμή.
Τραβήξτε το άνοιγμα προς τα πάνω.