Αλλαγή προφίλ

Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ προφίλ στην οθόνη.

 Σημείωση

Είναι διαθέσιμα μόνο, όταν το όχημα είναι ακίνητο

Μπορείτε να αλλάξετε προφίλ μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση P. Επίσης δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ενεργειών.

Κλειδωμένο προφίλ;

Ενδέχεται να χρειάζεστε PIN ή μοτίβο, για να ξεκλειδώσετε ένα προφίλ, πριν να το χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Quick controls.
Πατήστε Switch profile.
Επιλέξτε το προφίλ σας από τον επιλογέα προφίλ.
Το αυτοκίνητο αλλάζει στο προφίλ σας.