Εναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων τηλεφώνων

Μπορείτε να αλλάξετε ποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο στις ρυθμίσεις.

Το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί και να έχει στη μνήμη του πολλά τηλέφωνα αλλά μπορεί να είναι ενεργά συνδεδεμένο μόνο σε ένα τηλέφωνο κάθε φορά.

Αν θέλετε να αλλάξετε τη σύνδεση Bluetooth σε νέα συσκευή, χρειάζεται πρώτα να κάνετε σύζευξή της με το αυτοκίνητο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στις ρυθμίσεις.

Πριν να προσπαθήσετε να αλλάξετε σε διαφορετική συζευγμένη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή, στην οποία θέλετε να αλλάξετε.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ConnectivityBluetoothPaired Devices.
Πατήστε το όνομα του τηλεφώνου που θέλετε να συνδεθεί.
Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, το όνομα του τηλεφώνου μετακινείται στην κορυφή της λίστας των αποθηκευμένων συσκευών.

Αν δεν μπορείτε να δείτε στη λίστα αποθηκευμένων συσκευών τη συσκευή, στην οποία θέλετε να αλλάξετε, δοκιμάστε να κάνετε σύζευξή της με το αυτοκίνητο ξανά.