Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των προειδοποιήσεων οπίσθιας σύγκρουσης

Οι προειδοποιήσεις οπίσθιας σύγκρουσης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν στις ρυθμίσεις.

 Σημαντικό

Αλλαγή ρυθμίσεων υποστήριξης οδηγού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο υποβοήθησης που μπορεί να παρέχει το αυτοκίνητο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistRear collision warning.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις προειδοποιήσεις σύγκρουσης πίσω.