Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού

Για να χρησιμοποιήσετε ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας με κατεύθυνση προς τα πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο του συνοδηγού χρησιμοποιώντας τον διακόπτη αερόσακου συνοδηγού. Όταν ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος, δεν θα ανοίξει σε περίπτωση σύγκρουσης. Διαβάστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους μπροστινούς αερόσακους και τις θέσεις που μπορούν να καθίσουν παιδιά, πριν αλλάξετε την κατάσταση του αερόσακου συνοδηγού.

Σημείο και θέσεις του διακόπτη

Θέση διακόπτη αερόσακου συνοδηγού

Ο διακόπτης του αερόσακου βρίσκεται στο πλάι του ταμπλό και είναι προσβάσιμος, όταν η πόρτα του συνοδηγού είναι ανοικτή.

Έχει δύο θέσεις. Οι θέσεις του διακόπτη επισημαίνονται τόσο με σύμβολα όσο και με κείμενο που υποδεικνύουν, αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος.

Διακόπτης αερόσακου στη θέση On
Αερόσακοι ενεργοποιημένοι. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αυτήν τη θέση, όταν στο κάθισμα κάθεται επιβάτης, παιδί ή ενήλικας, στραμμένος προς τα εμπρός.

Στη θέση με την ένδειξη ON, ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος και μπορεί να ανοίξει από το αυτοκίνητο.

Διακόπτης αερόσακου στη θέση Off
Αερόσακος απενεργοποιημένος Χρησιμοποιείτε πάντοτε αυτήν τη θέση, όταν στο κάθισμα του συνοδηγού είναι τοποθετημένο ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω.

Στη θέση με την ένδειξη OFF, ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος και δεν μπορεί να ανοίξει από το αυτοκίνητο.

Αλλαγή της θέσης του διακόπτη αερόσακου

Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω και γυρίστε τον στη θέση ON ή OFF.

Η οθόνη επιβεβαιώνει την αλλαγή κατάστασης.

Αν έχει ρυθμιστεί στη θέση ON, εμφανίζεται το μήνυμα Passenger airbag enabled (ON). Ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.

Αν έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF, εμφανίζεται το μήνυμαPassenger airbag disabled (OFF). Ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος.

 Σημείωση

Στην κονσόλα οροφής υποδεικνύεται πάντοτε η τρέχουσα κατάσταση του αερόσακου συνοδηγού. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτή την ένδειξη πριν οδηγήσετε, ιδίως αν έχει τοποθετηθεί ή αφαιρεθεί πρόσφατα παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω.