Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης κατά την οδήγηση

Η υποβοήθηση διεύθυνσης του Pilot Assist μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με τα κουμπιά στο τιμόνι. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να το χειρίζεστε χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στις ρυθμίσεις, ενώ οδηγείτε.

Η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι μέρος του Pilot Assist και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο, όταν το Pilot Assist είναι ενεργό.

Αν για κάποιον λόγο η υποβοήθηση διεύθυνσης δεν είναι διαθέσιμη, όπως για παράδειγμα λόγω δυσδιάκριτων διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, δεν θα μπορείτε να τη θέσετε σε λειτουργία. Ωστόσο, αν ενεργοποιήσετε την υποβοήθηση διεύθυνσης θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα όταν πληρούνται οι απαιτούμενες συνθήκες.

Πατήστε το κουμπί της υποβοήθησης διεύθυνσης στο τιμόνι.

Η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι είτε ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη.

Αν είναι ενεργοποιημένη, η υποβοήθηση διεύθυνσης τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν πληρούνται οι απαιτούμενες συνθήκες.

Αν είναι απενεργοποιημένο, το Pilot Assist θα παραμείνει ενεργό αλλά θα παρέχει κυρίως διατήρηση ταχύτητας και απόστασης.

Σχετικά έγγραφα