Απενεργοποίηση αυτόματου φρεναρίσματος κατά την κίνηση με όπισθεν

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά την πίσω αυτόματη πέδηση μπορεί να απενεργοποιηθεί στην προβολή στάθμευσης.

Απενεργοποιώντας την πίσω αυτόματη πέδηση, το αυτοκίνητό σας δεν θα φρενάρει για εμπόδια που θα ανιχνεύονται ακριβώς πίσω του. Ωστόσο, εάν είναι ενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις πίσω διερχόμενων οχημάτων, μπορεί ακόμη να παρέμβει φρενάροντας, αν ανιχνεύσει ότι οχήματα στην πορεία σας σάς πλησιάζουν όταν κινείστε με την όπισθεν.

 Σημαντικό

Αλλαγή ρυθμίσεων υποστήριξης οδηγού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο υποβοήθησης που μπορεί να παρέχει το αυτοκίνητο.

Στην προβολή στάθμευσης πατήστε το κουμπί RAB.

Κουμπί πίσω αυτόματης πέδησης
Η πίσω αυτόματη πέδηση είναι προσωρινά απενεργοποιημένη.