Απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας για μια εμπειρία πιο ενεργητικής οδήγησης.

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας1 μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην οθόνη. Όταν είναι απενεργοποιημένος, είναι ακόμη ενεργός σε κάποιο συγκεκριμένο βαθμό για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, η απενεργοποίηση της λειτουργίας περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις με το ESC. Αυτό σας προσφέρει μια εμπειρία πιο ενεργητικής οδήγησης, καθώς δίνεται στον οδηγό περισσότερος έλεγχος. Το ESC θα συνεχίσει να παρεμβαίνει και να βοηθά τον οδηγό σε πολλά σενάρια.

Η απενεργοποίηση του ESC μπορεί να είναι χρήσιμη επίσης για την οδήγηση εκτός δρόμου ή αν το αυτοκίνητο έχει κολλήσει σε λάσπη ή σε βαθύ χιόνι.

Όταν το ESC είναι απενεργοποιημένο, το σύμβολο του απενεργοποιημένου συστήματος ευστάθειας εμφανίζεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Σύμβολο απενεργοποιημένου ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingDriving dynamicsESC off.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ESC.

Η λειτουργία επανέρχεται, όταν το αυτοκίνητο απενεργοποιείται.