Απενεργοποίηση του συστήματος διατήρησης στη λωρίδα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε προσωρινά το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα στις ρυθμίσεις.

Όταν το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα είναι ενεργοποιημένο, το αυτοκίνητο μπορεί να σας ειδοποιήσει, ή να παρέμβει, αν πρόκειται να αποκλίνετε από τη λωρίδα, στην οποία κινείστε.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το σύστημα παραμονής στη λωρίδα, αν παρεμβαίνει πάρα πολύ στην οδήγησή σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν οι διαγραμμίσεις του δρόμου δεν διακρίνονται εν μέρει ή έχουν ξεθωριάσει, καθώς έτσι μπορεί να ενεργοποιούνται ενοχλητικές προειδοποιήσεις.

 Σημαντικό

Αλλαγή ρυθμίσεων υποστήριξης οδηγού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο υποβοήθησης που μπορεί να παρέχει το αυτοκίνητο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistLane keeping aid.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα.

 Σημείωση

Απενεργοποιημένο

Στην περιοχή πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται ένα σύμβολο όταν η λειτουργία παραμονής στη λωρίδα είναι απενεργοποιημένη.

Σύμβολο απενεργοποιημένου συστήματος διατήρησης στη λωρίδα

 Υποδειξη

Αν θέλετε να ρυθμίσετε τον τρόπο που σας ειδοποιεί το αυτοκίνητό σας για ακούσια εκτροπή από τη λωρίδα, μπορείτε να το κάνετε στις ρυθμίσεις.