Απενεργοποίηση προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας

Οι προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας μπορούν να απενεργοποιηθούν προσωρινά για την υπόλοιπη διαδρομή.

Οι προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας είναι ενεργοποιημένες ως προεπιλογή για κάθε νέα διαδρομή. Μπορούν να απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν ξανά στις ρυθμίσεις.

 Υποδειξη

Γρήγορη πρόσβαση κατά την οδήγηση

Όταν οδηγείτε, είναι επίσης διαθέσιμο ένα κουμπί για την απενεργοποίηση των προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας στην οθόνη. Αυτό σας επιτρέπει να τις ενεργοποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε γρήγορα, χωρίς να μεταβείτε στις ρυθμίσεις.

Σύμβολο κουμπιού προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistΠροειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας.
Προσωρινή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας.