Ηλεκτρικό σύστημα και μπαταρίες αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο ηλεκτρικό σύστημα που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια από και προς τις μπαταρίες. Υπάρχουν κυκλώματα υψηλής και χαμηλής τάσης για διαφορετικές ηλεκτρικές λειτουργίες.
Σε αυτή την ενότητα του εγχειριδίου υπάρχουν πληροφορίες για αρκετά από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου σας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 • Μπαταρία έλξης
 • Μπαταρία 12 V
 • Ακροδέκτης τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης 12 V
 • Ασφάλειες

 Σημαντικό

Ακροδέκτης 12 V

Σε περίπτωση πλήρους απώλειας ισχύος, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί διότι οι κλειδαριές είναι ηλεκτρικές. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αυτοκίνητο και να το φορτίσετε, το αυτοκίνητο μπορεί να τροφοδοτηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα μέσω του εξωτερικά προσβάσιμου ακροδέκτη 12 V. Είναι προσβάσιμος αφαιρώντας ένα μικρό πάνελ κάτω από τον μπροστινό προφυλακτήρα, κοντά στον μπροστινό αριστερό τροχό.

Πριν από οποιαδήποτε χρήση του ακροδέκτη 12 V λάβετε υπόψη τα εξής:
 • Η Volvo συνιστά ο ακροδέκτης 12 V να χρησιμοποιείται μόνο από τεχνικούς σέρβις για πρόσβαση στο αυτοκίνητο στο πλαίσιο της ανάκτησης από ακινητοποίηση.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή 12 V με μέγιστη ένταση ρεύματος φόρτισης κάτω από 40 A.
 • Αν συνδέσετε οποιαδήποτε πηγή ισχύος, η οποία παρέχει ρεύμα έντασης πάνω από 40 A, η ασφάλεια του ακροδέκτη θα καεί, με αποτέλεσμα να αχρηστευτεί.
 • Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη 12 V μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτός δεν προορίζεται να είναι τρόπος να τροφοδοτείται το αυτοκίνητο συνεχώς.

 Υποδειξη

Φόρτιση του αυτοκινήτου

Για τις λειτουργίες και τον εξοπλισμό που αφορούν στη φόρτιση, όπως η υποδοχή φόρτισης και τα καλώδια, υπάρχει ειδική ενότητα.

Λειτουργίες ευκολίας

Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την τροφοδοσία, όπως οι θύρες USB και η ασύρματη φόρτιση συσκευών, καλύπτονται σε άλλες ενότητες.

 Προειδοποίηση

 • Μη χειρίζεστε ή τροποποιείτε τα ηλεκτρικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Να εκτελείτε μόνο ενέργειες που περιγράφονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο χρήσης.
 • Τα στοιχεία υψηλής τάσης μπορεί να παράγουν ή να μεταφέρουν θανατηφόρα ρεύματα και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
 • Μην εκτελείτε επισκευές στο ηλεκτρικό σύστημα ή τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιεσδήποτε απαιτούμενες επισκευές ή σέρβις.