Ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας

Οι ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας έχουν σχεδιαστεί να κάνουν την έξοδο από το αυτοκίνητό σας ασφαλέστερη. Μπορούν να σας προειδοποιήσουν για κυκλοφορία που πλησιάζει από πίσω, ώστε να μην ανοίξετε πόρτα στη διαδρομή της.
Περιοχές ανίχνευσης ειδοποιήσεων ανοίγματος πόρτας

Οι ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας έχουν σχεδιαστεί να σας προειδοποιούν για διερχόμενο όχημα, ώστε να μην ανοίξετε την πόρτα στην πορεία του. Αυτές οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο ή κινείται πολύ αργά1.

Ειδοποίηση ανοίγματος πόρτας στον εξωτερικό καθρέπτη

Όταν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει όχημα που πρόκειται να κινηθεί κοντά στις πλευρές του αυτοκινήτου, στον εξωτερικό καθρέπτη ανάβει μια λυχνία μαζί με μια ειδοποίηση στην οθόνη. Αν αρχίσετε να ανοίγετε την πόρτα στην πλευρά της κυκλοφορίας που ανιχνεύθηκε, η ειδοποίηση γίνεται εντονότερη. Ενδέχεται να ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση μαζί με τις οπτικές ειδοποιήσεις, ανάλογα πόσο επείγουσα είναι η προειδοποίηση.

Ο ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν στις ρυθμίσεις.

 Υποδειξη

Ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας και επιτήρηση τυφλών σημείων

Οι ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας ενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με τις ειδοποιήσεις για οχήματα στα τυφλά σημεία του αυτοκινήτου σας. Αυτές οι δύο λειτουργίες βασίζονται επίσης στα ίδια πίσω ραντάρ για την ανίχνευση κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι λειτουργίες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται ανεξάρτητα καθώς χρησιμοποιούνται σε ξεχωριστές περιπτώσεις.

Περιορισμοί

Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί το σύστημα των πίσω ραντάρ του, για να ανιχνεύσει κυκλοφορία που πλησιάζει. Να διαβάσετε οπωσδήποτε για τα ραντάρ και τις συνθήκες και τους περιορισμούς ανίχνευσης στην ξεχωριστή ενότητά τους σε αυτό το εγχειρίδιο.

 Σημαντικό

Οι ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας είναι συμπληρώματα στις πρακτικές ασφαλούς χρήσης. Ο οδηγός και οι επιβάτες έχουν την πλήρη ευθύνη να βεβαιώνονται ότι οι πόρτες του αυτοκινήτου μπορούν να ανοίξουν με ασφάλεια.
  1. 1 Κάτω από 3,6 km/h (2,2 mph)