Ραδιόφωνο

Χρησιμοποιήστε την προεγκατεστημένη εφαρμογή ραδιοφώνου, για να ακούσετε ζωντανά ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σας.

Σύνδεση σταθμών DAB και FM

Η σύνδεση σταθμών DAB και FM δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να επιλέγει το ισχυρότερη λήψη σήματος μεταξύ πηγών DAB ή FM των συνδεδεμένων σταθμών. Το αυτοκίνητό σας διατίθεται με αυτή τη δυνατότητα ήδη ενεργοποιημένη αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής ραδιοφώνου.

Ραδιοφωνικές ανακοινώσεις

Όταν ακούτε ραδιόφωνο, ενδέχεται να ακούσετε κάποιες ανακοινώσεις που διακόπτουν αυτό που ακούτε. Αυτές οι ανακοινώσεις μπορεί να είναι συναγερμοί, προειδοποιήσεις, ειδήσεις ή ανακοινώσεις κυκλοφορίας και συνοδεύονται από ειδοποίηση στην οθόνη. Μπορείτε να σταματήσετε την ανακοίνωση και να συνεχίσετε να ακούτε ραδιόφωνο απορρίπτοντας την ειδοποίηση.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ραδιοφωνικές ανακοινώσεις θέλετε να ακούτε στις ρυθμίσεις του ραδιοφώνου. Πατήστε το σύμβολο των ρυθμίσεων στο πάνω μέρος της εφαρμογής ραδιοφώνου και κατόπιν ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ανακοινώσεις. Ως προεπιλογή, οι ανακοινώσεις συναγερμού είναι ενεργοποιημένες αλλά οι προειδοποιήσεις, οι ειδήσεις και οι ανακοινώσεις κυκλοφορίας είναι απενεργοποιημένες.

Αγαπημένα ραδιοφώνου

Μπορείτε να προσθέσετε σταθμούς στη λίστα αγαπημένων του ραδιοφώνου σας για γρηγορότερη πρόσβαση.

 Υποδειξη

Μπορείτε να βρείτε και να κάνετε λήψη άλλων εφαρμογών ραδιοφώνου μέσω του καταστήματος εφαρμογών.