Σωστός τρόπος να κάθεστε

Η σωστή στάση στο κάθισμα και η σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι σημαντικά για την ασφάλεια και την άνεση όλων στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες συστάσεις για την εγκυμοσύνη και τα παιδικά καθίσματα.

 Σημαντικό

Σημασία ορθού τρόπου καθίσματος

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι, προϋποθέτουν όλοι οι επιβάτες να κάθονται σωστά, για να έχουν την καλύτερη δυνατή αποτελεσματική προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης. Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης των καθισμάτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας ή να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Εγκυμοσύνη

Προσέξτε ιδιαίτερα να τηρείτε όλες τις συστάσεις για τον τρόπο καθίσματος, αν η επιβάτης είναι έγκυος. Τα ακόλουθα είτε είναι προσθήκες είτε έχουν εξαιρετική σημασία:

  • Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν περνά πάνω από την κοιλιά. Ο οριζόντιος ιμάντας της ζώνης πρέπει να περνά κάτω από την κοιλιακή χώρα και ο διαγώνιος ιμάντας πάνω από αυτήν.
  • Αν κάθεστε στη θέση του οδηγού, αποφύγετε να κάθεστε πιο κοντά στο τιμόνι από όσο είναι αναγκαίο. Ρυθμίστε το κάθισμα, για να δημιουργήσετε όσο το δυνατόν περισσότερη απόσταση ανάμεσα στην κοιλιά και στο τιμόνι, ενώ παράλληλα διατηρείτε όλα τα χειριστήρια του οδηγού άνετα σε κοντινή απόσταση.

Ανάγκες χρήσης καθισμάτων από παιδιά

Τοποθετείτε πάντα τα παιδιά στα καθίσματα με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή για τις ανάγκες τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το απαιτούμενο παιδικό κάθισμα ασφαλείας, το οποίο είναι σωστά τοποθετημένο και ότι το παιδί παραμένει καθισμένο με ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τα παιδιά που ταξιδεύουν στραμμένα προς τα εμπρός, ισχύουν οι ίδιες συστάσεις καθισμάτων με τους ενήλικες. Πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι η ζώνη ασφαλείας είναι σωστά ρυθμισμένη και ότι το προσκέφαλο βρίσκεται σε ύψος κατάλληλο για το παιδί, όταν αυτό είναι δυνατόν.

 Σημείωση

Φυσικοί περιορισμοί

Οι φυσικοί περιορισμοί μπορεί να εμποδίζουν έναν επιβάτη να ακολουθήσει τις συστάσεις πώς να κάθεται σωστά. Το αυτοκίνητο μπορεί να χρειάζεται τροποποιήσεις για να διευκολυνθεί η ασφαλής χρήση. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες από τη Volvo τροποποιήσεις.

Στάση στο κάθισμα

Τόσο η σωστή στάση στο κάθισμα όσο και η κατάλληλη ρύθμιση της ζώνης ασφαλείας είναι σημαντικές για την ασφάλεια. Αποφεύγετε μη φυσιολογικές στάσεις όταν κάθεστε.

Σωστή στάση στο κάθισμα
Επιβάτης που κάθεται σωστά. Μην υιοθετείτε άλλες στάσεις σώματος όταν το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση.
Λανθασμένη στάση στο κάθισμα
Μη γλιστράτε προς τα εμπρός στο κάθισμα. Η μέση σας πρέπει να ακουμπά πάντα στην πλάτη του καθίσματος.
Λανθασμένη στάση στο κάθισμα
Πατάτε και τα δύο σας πόδια στο δάπεδο.
Λανθασμένη στάση στο κάθισμα
Μη ρίχνετε την πλάτη του καθίσματος σε θέση κατάκλισης. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να παραμένει τεντωμένη πάνω στον ώμο.

Σωστή χρήση του προσκέφαλου

Είναι απαραίτητο το προσκέφαλο να χρησιμοποιείται σωστά, για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού του αυχένα σε περίπτωση σύγκρουσης. Όλα τα προσκέφαλα του αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένα να συμβάλλουν στην προστασία του κεφαλιού και του αυχένα όταν χρησιμοποιούνται σωστά.
  • Το πίσω μέρος του κεφαλιού σας πρέπει να ακουμπά στο προσκέφαλο.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα προσκέφαλα των επιβατών έχουν σωστά ρυθμισμένα, όταν αυτό είναι εφικτό.