Κάτω σημεία στερέωσης με πρόσδεση

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με κάτω σημεία στερέωσης με πρόσδεση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ασφαλίσετε παιδικά καθίσματα ασφαλείας σε ένα πίσω κάθισμα.

Τα κάτω σημεία πρόσδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε συνδυασμό με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου για τη στερέωση ορισμένων παιδικών καθισμάτων που τοποθετούνται με φορά προς τα πίσω.

Κάτω σημεία στερέωσης με πρόσδεση
Ασφάλιση ιμάντα σε κάτω σημείο στερέωσης

Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε από τα πίσω καθίσματα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα σημεία στερέωσης.

 Υποδειξη

Υπάρχει δυνατότητα να συνδέσετε δύο κάτω ιμάντες πρόσδεσης από διαφορετικά παιδικά καθίσματα ασφαλείας σε ένα μόνο κάτω σημείο πρόσδεσης που βρίσκεται πιο κοντά στο πίσω μεσαίο κάθισμα, όπως για παράδειγμα όταν τοποθετείτε δύο παιδικά καθίσματα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω το ένα δίπλα στο άλλο.
Θέση των κάτω σημείων στερέωσης με πρόσδεση για τα πίσω καθίσματα

Μπορείτε να εντοπίσετε τα κάτω σημεία στερέωσης με πρόσδεση για τα πίσω καθίσματα στο πίσω μέρος των ραγών δαπέδου των μπροστινών καθισμάτων.

 Σημείωση

Οδηγίες κατασκευαστή

Όταν χρησιμοποιείτε τα σημεία στερέωσης, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.