Πλευρικοί αερόσακοι

Οι πλευρικοί αερόσακοι έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Οι πλευρικοί αερόσακοι μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του οδηγού και του συνοδηγού, εφόσον κάθονται σωστά, σε ορισμένες πλευρικές συγκρούσεις. Ο αερόσακος της εξωτερικής πλευράς ανοίγει συνήθως μόνο στην πλευρά της σύγκρουσης σε κάθε μπροστινό κάθισμα. Ο αερόσακος της εσωτερικής πλευράς, που είναι τοποθετημένος μόνο στο κάθισμα οδηγού, ανοίγει συνήθως σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης και στις δύο πλευρές του οχήματος.

Αντικατάσταση πλευρικού αερόσακου
Αερόσακοι πλευρικής σύγκρουσης για οδηγό και συνοδηγό.

Οι πλευρικοί αερόσακοι είναι τοποθετημένοι μέσα στις πλευρές του σκελετού της πλάτης του καθίσματος. Και τα δύο μπροστινά καθίσματα διαθέτουν αερόσακους στην εξωτερική πλευρά αλλά το κάθισμα οδηγού έχει επίσης έναν αερόσακο στην εσωτερική πλευρά.

Αμφότερα τα μπροστινά καθίσματα φέρουν σημάνσεις με το κείμενο AIRBAG.

 Προειδοποίηση

Μην εμποδίζετε τους πλευρικούς αερόσακους

  • Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε οποιαδήποτε πλευρά των μπροστινών καθισμάτων. Αντικείμενα ανάμεσα στα καθίσματα και το πάνελ πόρτας ή ανάμεσα στα καθίσματα και την επιμήκη κονσόλα μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία των πλευρικών αερόσακων.
  • Μη χρησιμοποιείτε καλύμματα καθισμάτων που δεν έχουν εγκριθεί από τη Volvo.

Παρεμπόδιση αερόσακων γενικά

Διατηρείτε ελεύθερα όλα τα σημεία που υπάρχουν αερόσακοι και τον χώρο που ανοίγουν οι αερόσακοι χωρίς εμπόδια. Τα εμπόδια μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του αερόσακου και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
  • Ακολουθείτε τις οδηγίες πώς να κάθεστε σωστά στο κάθισμα.
  • Αποθηκεύετε σωστά τις αποσκευές και άλλα αντικείμενα. Το αυτοκίνητο διαθέτει πολλούς χώρους αποσκευών για ασφαλή αποθήκευση.
  • Μην τροποποιείτε ή στερεώνετε αξεσουάρ σε οποιοδήποτε κάλυμμα αερόσακου ή παρακείμενο πάνελ.

 Υποδειξη

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους αερόσακους

Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αερόσακους και την ασφάλεια γενικά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις πληροφορίες για αυτά τα θέματα, ώστε να κατανοήσετε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των χαρακτηριστικών ασφαλείας του αυτοκινήτου σας.