Καθρέπτες

Ο εσωτερικός καθρέπτης και οι δύο εξωτερικοί καθρέπτες είναι σημαντικοί για την οδηγική αντίληψή σας. Ρυθμίστε οπωσδήποτε τους καθρέπτες σύμφωνα με τις ανάγκες σας πριν την οδήγηση.

Εσωτερικός καθρέπτης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον εσωτερικό καθρέπτη αλλάζοντας την κλίση του χειροκίνητα.

Εξωτερικοί καθρέπτες

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις θέσεις των εξωτερικών καθρεπτών με τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις θέσεις των εξωτερικών καθρεπτών στο προσωπικό σας προφίλ χρήστη.

Από τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε οι καθρέπτες να κλείνουν αυτόματα, όταν σταθμεύετε.

Οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι θερμαινόμενοι, για να μην εμποδίζεται η ορατότητα από πάγο και πάχνη.

 Σημείωση

Ειδοποιήσεις για οχήματα στα τυφλά σημεία

Οι εξωτερικοί καθρέπτες έχουν πάνω τους λυχνίες, για να σας προσφέρουν καλύτερη οδηγική αντίληψη. Ενεργοποιούνται, όταν ανιχνευθούν οχήματα στα τυφλά σημεία ή κοντά σε αυτά.

Προειδοποίηση ανοικτής πόρτας

Οι λυχνίες στους εξωτερικούς καθρέπτες ανάβουν επίσης, όταν μια πόρτα είναι ανοικτή.

 Προειδοποίηση

Οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι κυρτοί για βελτιωμένη ορατότητα. Ενδέχεται τα αντικείμενα που βλέπετε στον καθρέπτη να φαίνονται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την πραγματική.

Αντιθαµβωτική προστασία καθρεπτών

Η λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας μειώνει τις έντονες αντανακλάσεις από δυνατό φως.

Ο εξωτερικός καθρέπτης στην πλευρά του οδηγού και ο εσωτερικός καθρέπτης έχουν αυτόματη λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας