Ανακύκλωση μπαταριών

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Συμβουλευτείτε το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo αν έχετε αμφιβολίες για τον τρόπο απόρριψης των μπαταριών. Ο χειρισμός της μπαταρίας έλξης πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.