Εξωτερικά φώτα

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες φωτισμού. Μπορείτε να επιλέξετε και να χειρίζεστε τις διάφορες επιλογές φωτισμού στην οθόνη και στον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

 Προειδοποίηση

Τα συστήματα φώτων του αυτοκινήτου που εξαρτώνται από την ανίχνευση του φωτισμού περιβάλλοντος δεν απαλλάσσουν τον/την οδηγό από την ευθύνη να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται ο κατάλληλος φωτισμός για όλες τις καταστάσεις σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και τον κώδικα κυκλοφορίας.

Ως εξωτερικά φώτα νοούνται όλες οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά εξωτερικού φωτισμού που επηρεάζουν την ορατότητα.

Θέσεις των διακοπτών εξωτερικών φώτων
3
2
1
  1. 1Μπορείτε να χειρίζεστε ορισμένα φώτα πορείας, όπως η μεγάλη σκάλα και τα φλας, από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.
  2. 2Στην κεντρική περιοχή της οθόνης επιλέγετε τις κύριες λειτουργίες φωτισμού, του πίσω φωτός ομίχλης και των εξωτερικών φώτων ευκολίας.
  3. 3Το κουμπί των αλάρμ βρίσκεται στην κονσόλα οροφής.

Κάποιες λειτουργίες φωτισμού βασίζονται στην ικανότητα του αυτοκινήτου να αντιλαμβάνεται ότι ο εξωτερικός φωτισμός είναι ανεπαρκής. Βεβαιωθείτε ότι οι κάμερες αυτοκινήτου είναι καθαρές και καλά συντηρημένες. Αν η ορατότητα των καμερών επηρεάζεται λόγω βρομιάς, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αρκετές πληροφορίες, ώστε να μπορούν να κατευθύνουν σωστά την απόκριση των φώτων του αυτοκινήτου.