Παρακολούθηση της πίεσης ελαστικών

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να ανιχνεύσει και να υποδείξει την πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών. Η παρακολούθηση της πίεσης ελαστικών δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αν το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει χαμηλή πίεση ελαστικών, θα υποδείξει ότι υπάρχει βλάβη.

Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης των ελαστικών μπορεί να παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες μόνο αφού οδηγήσετε το αυτοκίνητο πάνω από τα 30 km/h (20 mph) επί αρκετά λεπτά.

Σύμβολο παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Μια ενδεικτική λυχνία ανάβει, αν ανιχνευτεί χαμηλή πίεση σε κάποιο από τα ελαστικά. Θα παραμείνει αναμμένη μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Εκτός από τα μηνύματα στην οθόνη μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση πίεσης ελαστικών στην προβολή κατάστασης του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Δεν παρέχεται καμία προειδοποίηση

Το σύστημα δεν μπορεί να σας προειδοποιήσει για πιθανή βλάβη των ελαστικών.

Βεβαιωθείτε αμέσως ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή

Όταν ανάβει η λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικών, σταματήστε και ελέγξτε τις πιέσεις ελαστικών το συντομότερο δυνατό. Η οδήγηση με πολύ χαμηλή πίεση στα ελαστικά μπορεί να προκαλέσει διάτρηση των ελαστικών.

Αν αντιμετωπίσετε βλάβη ή υποδεικνύεται κάποιο σφάλμα μόνιμα για το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, απαιτείται σέρβις.1

Να θυμάστε:
  • Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ανάγκη για τακτικό έλεγχο και συντήρηση των ελαστικών.
  • Η ενδεικτική λυχνία για χαμηλή πίεση ελαστικών δεν εξαφανίζεται, μέχρι να διορθωθεί η χαμηλή πίεση ελαστικών.

 Σημείωση

Οι αισθητήρες παρακολούθησης πίεσης ελαστικών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε όλους τους τροχούς, συμπεριλαμβανομένων των χειμερινών ελαστικών. Αν χρησιμοποιείτε ρεζέρβα ή άλλο τροχό χωρίς αισθητήρα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα βλάβης στην περιοχή πληροφοριών οδηγού μετά από λίγα λεπτά οδήγησης. Μην ξεχάσετε να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τροχοί διαθέτουν τον αισθητήρα προκειμένου να αποφύγετε την προειδοποίηση βλάβης συστήματος.

Περιγραφή συστήματος

Οι παρακάτω πληροφορίες διατυπώνονται σύμφωνα με εξωτερικές νομικές απαιτήσεις.

Κάθε ελαστικό, συμπ. του εφεδρικού τροχού (αν παρέχεται), θα πρέπει να ελέγχεται μηνιαία, όταν έχει κρύο και να φουσκώνεται στην πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος, η οποία αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του οχήματος ή στην ετικέτα πίεσης ελαστικών. (Αν το όχημά σας διαθέτει ελαστικά διαφορετικού μεγέθους από το μέγεθος που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του οχήματος ή στην ετικέτα πίεσης ελαστικών, θα πρέπει να προσδιορίσετε τη σωστή πίεση ελαστικών για αυτά τα ελαστικά.)

Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας, το όχημά σας διαθέτει σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) που επισημαίνει πότε η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι πολύ χαμηλή. Αντίστοιχα, όταν ανάβει η επισήμανση χαμηλής πίεσης ελαστικών, θα πρέπει να σταματήσετε και να ελέγξετε τα ελαστικά σας το συντομότερο δυνατό και να τα φουσκώσετε στη σωστή πίεση. Η οδήγηση με πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών προκαλεί υπερθέρμανση των ελαστικών και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο ελαστικό. Η χαμηλή πίεση ελαστικών μειώνει επίσης την οικονομία καυσίμου και τη διάρκεια ζωής του πέλματος του ελαστικού, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα ελέγχου και ακινητοποίησης του οχήματος.

Να σημειωθεί ότι το σύστημα TPMS δεν υποκαθιστά τη σωστή συντήρηση των ελαστικών και η διατήρηση της σωστής πίεσης ελαστικών αποτελεί ευθύνη του οδηγού, ακόμα και αν δεν έχει παρατηρηθεί χαμηλή πίεση ικανή να ανάψει τη λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικών στο TPMS.

Το όχημά σας διαθέτει επίσης ενδεικτική λυχνία βλάβης του TPMS, για να υποδεικνύει πότε το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Η ενδεικτική λυχνία βλάβης TPMS συνδυάζεται με την ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικών. Όταν το σύστημα ανιχνεύει μια βλάβη, ο δείκτης θα αναβοσβήνει για περίπου ένα λεπτό και μετά θα παραμένει μόνιμα αναμμένος. Αυτή η ακολουθία θα συνεχιστεί κατά τις επόμενες εκκινήσεις του οχήματος εφόσον υφίσταται η βλάβη. Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία βλάβης, το σύστημα ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνεύσει ή να ενημερώσει για μια χαμηλή πίεση ελαστικών, όπως προβλέπεται. Οι βλάβες TPMS ενδέχεται να προκύψουν για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ή αντικατάστασης ή αλλαγής ελαστικών ή τροχών στο όχημα, που δεν επιτρέπουν στο TPMS να λειτουργεί σωστά. Να ελέγχετε πάντα την ενδεικτική λυχνία βλάβης TPMS μετά την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων ελαστικών ή τροχών στο όχημά σας, για να βεβαιωθείτε ότι μετά την αντικατάσταση ή την εναλλαγή θέσεων των ελαστικών και τροχών το TPMS εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά.

  1. 1 Η Volvo συνιστά εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιεσδήποτε ανάγκες επισκευής ή σέρβις.