Τιμόνι

Γνωρίστε το τιμόνι και μερικές από τις λειτουργίες του.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τιμόνι σας όχι απλώς για να κατευθύνετε το αυτοκίνητο

Το τιμόνι

Θερμαινόμενο τιμόνι

Το τιμόνι διαθέτει ενσωματωμένη θέρμανση. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται χειροκίνητα ή να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση θέσης του τιμονιού

Το τιμόνι μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τη στάση του σώματός σας όταν οδηγείτε.

Κουμπιά αφής στο τιμόνι

Στο τιμόνι υπάρχουν κουμπιά ζώνης αφής που μπορούν να ελέγχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και προσαρμογές.

Κόρνα

Το κουμπί της κόρνας βρίσκεται στη μέση του τιμονιού και υποδεικνύεται με το σύμβολο κόρνας .