Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για οδήγηση σε συνθήκες οδοστρώματος με χιόνι και πάγο. Τα χειμερινά ελαστικά σας θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο βάθος πέλματος από τα κανονικά ελαστικά.

Διαστάσεις

Όταν οδηγείτε με χειμερινά ελαστικά, είναι σημαντικό και τα τέσσερα ελαστικά να είναι σωστού τύπου. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για συμβουλές.

Ελαστικά με καρφιά

Τα χειμερινά ελαστικά με καρφιά θα πρέπει να διανύσουν ομαλά μια απόσταση 500-1000 km (300-600 mi), προκειμένου τα καρφιά να εφαρμόσουν σωστά στα ελαστικά. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η διάρκεια ζωής τόσο του ελαστικού όσο και των καρφιών.

 Σημείωση

Η νομοθεσία για τη χρήση ελαστικών με καρφιά ενδέχεται να διαφέρει. Βεβαιωθείτε ότι τα τοποθετημένα ελαστικά σας πληρούν πλήρως τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους.

Βάθος πέλματος

Όταν στο οδόστρωμα υπάρχει πάγος, λασπόχιονο ή χιόνι και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, οι απαιτήσεις από τα ελαστικά αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι. Η Volvo συνιστά τα χειμερινά ελαστικά να έχουν βάθος πέλματος τουλάχιστον 4 χιλιοστά (0,15 ίντσες).

 Σημείωση

Δείκτης ταχύτητας

Τα χειμερινά ελαστικά1 επιτρέπεται να έχουν χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από την τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου σας. Ωστόσο, αν τα χειμερινά ελαστικά σας έχουν χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από την τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου σας, δεν επιτρέπεται να οδηγήσετε με ταχύτητα μεγαλύτερη του δείκτη ταχύτητας των ελαστικών.

  1. 1 Ελαστικά με καρφιά και χωρίς καρφιά.