Μπροστινοί αερόσακοι

Οι μπροστινοί αερόσακοι είναι σχεδιασμένοι να ανοίγουν σε ορισμένες μετωπικές συγκρούσεις. Ο αερόσακος του συνοδηγού μπορεί να απενεργοποιηθεί, προκειμένου να τοποθετηθούν ορισμένα παιδικά καθίσματα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω.

Οι μπροστινοί αερόσακοι μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του οδηγού και του συνοδηγού από σοβαρούς τραυματισμούς, αν κάθονται σωστά στη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Οι αερόσακοι σε κάθε πλευρά ανοίγουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.

Θέση μπροστινού αερόσακου

Ο αερόσακος της πλευράς οδηγού είναι τοποθετημένος μέσα στο τιμόνι.

Ο αερόσακος της πλευράς συνοδηγού είναι τοποθετημένος πίσω από ένα πλαίσιο στο ταμπλό.

Όλα τα σημεία μπροστινών αερόσακων επισημαίνονται με το κείμενο AIRBAG ή SRS AIRBAG.

 Προειδοποίηση

Μην παρεμποδίζετε τους μπροστινούς αερόσακους

  • Δεν πρέπει να υπάρχουν αποσκευές, κάποιο παιδί ή κατοικίδιο στον χώρο ανάμεσα στον καθήμενο επιβάτη και τους μπροστινούς αερόσακους, ούτε στα πόδια του επιβάτη.
  • Δεν πρέπει να τοποθετείτε τα πόδια ή τα πέλματα στο ταμπλό. Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ή κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
  • Μην αφήνετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στο ταμπλό. Ακόμη και μικρά αντικείμενα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα βλήματα σε μια σύγκρουση και να καταλήξουν μεταξύ των αερόσακων που ανοίγουν και των επιβατών.

Παρεμπόδιση αερόσακων γενικά

Διατηρείτε ελεύθερα όλα τα σημεία που υπάρχουν αερόσακοι και τον χώρο που ανοίγουν οι αερόσακοι χωρίς εμπόδια. Τα εμπόδια μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του αερόσακου και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
  • Ακολουθείτε τις οδηγίες πώς να κάθεστε σωστά στο κάθισμα.
  • Αποθηκεύετε σωστά τις αποσκευές και άλλα αντικείμενα. Το αυτοκίνητο διαθέτει πολλούς χώρους αποσκευών για ασφαλή αποθήκευση.
  • Μην τροποποιείτε ή στερεώνετε αξεσουάρ σε οποιοδήποτε κάλυμμα αερόσακου ή παρακείμενο πάνελ.

Κατάσταση αερόσακου συνοδηγού

 Σημείωση

Αερόσακοι και παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω

Ο μπροστινός αερόσακος στην πλευρά του συνοδηγού μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, κάτι που απαιτείται όταν πρόκειται να τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω. Διαβάστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους αερόσακους και τα παιδικά καθίσματα πριν τοποθετήσετε παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Η κατάσταση του αερόσακου συνοδηγού εμφανίζεται στην κονσόλα οροφής.

Σύμβολο ενεργοποιημένου αερόσακου συνοδηγού
Αυτό το εικονίδιο δηλώνει ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος και μπορεί να ανοίξει από το αυτοκίνητο.
Σύμβολο απενεργοποιημένου αερόσακου συνοδηγού
Αυτό το εικονίδιο δηλώνει ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος και δεν μπορεί να ανοίξει από το αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Παιδικά καθίσματα ασφαλείας και κάθισμα συνοδηγού

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται με ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του, μπορεί να προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙΔΙ.

Διακόπτης αερόσακου συνοδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε χειρωνακτικά τον αερόσακο συνοδηγού με τον αντίστοιχο διακόπτη.

 Υποδειξη

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους αερόσακους

Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αερόσακους και την ασφάλεια γενικά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις πληροφορίες για αυτά τα θέματα, ώστε να κατανοήσετε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των χαρακτηριστικών ασφαλείας του αυτοκινήτου σας.