Λειτουργία ασφαλείας

Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ζημιά που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία ασφαλείας.

Η λειτουργία ασφαλείας περιορίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες, όταν το αυτοκίνητο έχει υποστεί ζημιά. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ασφαλείας, δεν μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο και πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση ζημιώv και σε επισκευές1. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας για οποιονδήποτε λόγο.

Η οθόνη υποδεικνύει με σαφήνεια πότε το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία ασφαλείας, αν παραμένει σε λειτουργία.

 Προειδοποίηση

  • Μη χρησιμοποιείτε και μην παραμένετε μέσα στο αυτοκίνητο, όταν είναι σε λειτουργία ασφαλείας.
  • Μη ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο χωρίς προηγουμένως να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ρυμούλκησης. Αυτό μπορεί να γίνει στην οθόνη.
  • Η επαναφορά της κατάστασης του αυτοκινήτου χωρίς αξιολόγηση ζημιάς και επισκευές μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ζημιά στο αυτοκίνητο και σωματική βλάβη.
  1. 1 Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.