Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης είναι ένα μέτρο ασφαλείας για την αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, πρέπει να κάνετε το αλκοτέστ και να το περάσετε, για να μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία το αυτοκίνητό σας.

Αν έχετε συνδέσει αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, θα ενοποιηθεί με ορισμένα από τα συστήματα του αυτοκινήτου σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης απευθείας στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Η βαθμονόμηση του αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της εκάστοτε χώρας για την τιμή του ορίου που ισχύει για τη νόμιμη οδήγηση.

Για πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του συγκεκριμένου συστήματος.

 Προειδοποίηση

Το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης λειτουργεί επικουρικά και δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη του. Είναι πάντοτε ευθύνη του οδηγού να είναι νηφάλιος και να οδηγεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια.

Χρήση αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης ενεργοποιείται αυτόματα, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση, όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδώνεται. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση του αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης μαζί με τα μηνύματα που εμφανίζονται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου οδήγησης, που σημαίνει ότι έχετε οδηγήσει και κατόπιν σταματήσει, το αυτοκίνητό σας μπορεί να επανεκκινηθεί σε μερικά λεπτά χωρίς να απαιτείται νέο αλκοτέστ.

 Υποδειξη

Ακριβής μέτρηση

Μην τρώτε και μην πίνετε περίπου πέντε λεπτά πριν το αλκοτέστ.

Αποφύγετε το υπερβολικό πλύσιμο του παρμπρίζ, καθώς το αλκοόλ στο υγρό ψεκαστήρων ενδέχεται να επηρεάσει το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης.

Παράκαμψη του αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης σε περίπτωση έκτακτη ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτη ανάγκης ή αν το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, είναι εφικτή η παράκαμψη του. Για να το κάνετε αυτό, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.