Λειτουργίες κατανομής αέρα και κλιματισμού

Η γενική κατανομή του αέρα καθορίζεται από την επιλεγμένη λειτουργία και τις ρυθμίσεις του κλιματισμού. Υπάρχουν επίσης αεραγωγοί που προσφέρουν πρόσθετη δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αέρα σε όλο το αυτοκίνητο.

Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί

Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί
Οι θέσεις των ρυθμιζόμενων αεραγωγών.

Οι ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί μπορούν να ανοίγουν, να κλείνουν και να ρυθμίζονται υπό γωνία προκειμένου να ρυθμίζουν την ένταση και την κατεύθυνση της ροής του αέρα.

Λειτουργίες κλιματισμού

Υπάρχουν δύο λειτουργίες κλιματισμού - αυτόματη και χειροκίνητη. Η αυτόματη λειτουργία φροντίζει για τις περισσότερες ρυθμίσεις και λειτουργίες του κλιματισμού αντί για εσάς. Ωστόσο, στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας περισσότερες από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και λειτουργίες.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το σύστημα κλιματισμού εντελώς.

 Σημαντικό

Κίνδυνος σχηματισμού υδρατμών

Αν το σύστημα κλιματισμού απενεργοποιηθεί πλήρως, μπορεί να δημιουργηθούν υδρατμοί στα παράθυρα και να επηρεαστεί η ορατότητα.

Οι λειτουργίες κλιματισμού και οι σχετικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στην προβολή κλιματισμού της οθόνης.