Άνεση και κλίμα στο εσωτερικό

Εξοικειωθείτε με το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας και τους διακόπτες για τη ρύθμιση των καθισμάτων, το κλίμα και τα παράθυρα.
Άποψη του εσωτερικού μπροστά

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει πολλαπλές λειτουργίες που σας βοηθούν όταν οδηγείτε. Ενώ ορισμένες λειτουργείς είναι προσανατολισμένες κυρίως στην άνεση, άλλες βελτιώνουν την ορατότητα. Διαβάζοντας αυτή την ενότητα του εγχειριδίου, η οδήγησή σας μπορεί να γίνει πιο άνετη