Ανίχνευση του περιβάλλοντος και της κυκλοφορίας

Αυτή η ενότητα καλύπτει τα βασικά για τον τρόπο που λειτουργούν οι κάμερες, τα ραντάρ και άλλοι αισθητήρες, συμπ. των περιορισμών τους Η κατανόηση του τρόπου που το αυτοκίνητό σας αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του μπορεί να σας βοηθήσει στη χρήση λειτουργιών που βασίζονται σε αυτήν τη δυνατότητα.

Η δυνατότητα του αυτοκινήτου σας να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του επιτυγχάνεται μέσω πολλών συστημάτων και τύπων αισθητήρων. Η ερμηνεία από το αυτοκίνητο των δεδομένων που συλλέγει βοηθά στην ενημέρωση της συμπεριφοράς του, ιδιαίτερα για τις λειτουργίες υποστήριξης οδηγού.

ΚάμερεςΟι κάμερες λειτουργούν παρόμοια με τα ανθρώπινα μάτια. Ό,τι καταγράφουν, χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς ανάλογα με την κάμερα. Για παράδειγμα, η πάνω κάμερα εμπροσθοπορείας βοηθά το αυτοκίνητο να αναγνωρίζει αντικείμενα, όπως σήματα κυκλοφορίας και τις διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα, ενώ όσα καταγράφει η πίσω κάμερα στάθμευσης εμφανίζονται στην οθόνη.
ΡαντάρΤα ραντάρ χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο του αυτοκινήτου. Μπορούν να αναγνωρίζουν την απόσταση μέχρι διάφορα αντικείμενα και ορισμένες παραμέτρους της κίνησής τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για πολλές λειτουργίες στο αυτοκίνητο.
Αισθητήρες υπερήχων στάθμευσηςΑυτοί οι αισθητήρες χρησιμοποιούν ηχητικά κύματα, για να ανιχνεύσουν σχετικά κοντινά αντικείμενα. Λειτουργούν εκπέμποντας παλμούς υπερήχων που επιστρέφουν στους αισθητήρες, όταν συναντήσουν κάποιο αντικείμενο.

Πώς συνεργάζονται τα συστήματα

Οι διάφοροι τύποι ανίχνευσης συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Κάποιες φορές χρησιμοποιούνται μόνοι τους και κάποιες φορές μαζί.

 Σημαντικό

Ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται μαζί, αυτά τα συστήματα ανίχνευσης δεν μπορούν να διαχειριστούν όλες τις συνθήκες και τις κυκλοφοριακές καταστάσεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο/η οδηγός να μη βασίζεται ποτέ αποκλειστικά στις λειτουργίες υποστήριξης οδηγού. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί σε συνθήκες και καταστάσεις στις οποίες η απόδοση των λειτουργιών υποστήριξης οδηγού επηρεάζεται από τους περιορισμούς των λειτουργιών αυτών.

Γενικοί περιορισμοί ανίχνευσης και αναγνώρισης

Κάθε τύπος ανίχνευσης έχει το δικό του σύνολο περιορισμών αλλά υπάρχουν μερικά γενικά στοιχεία που πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.
 • Το αυτοκίνητο δεν μπορεί πάντοτε να διαχειριστεί απρόβλεπτες ή ασυνήθιστες καταστάσεις. Όταν είναι δύσκολο για το αυτοκίνητο να αναγνωρίσει σωστά το περιβάλλον ή την κυκλοφοριακή κατάσταση, επηρεάζεται η ακρίβεια της απόκρισής του.
 • Οι ζημιές στο αυτοκίνητο μπορεί να επηρεάσουν την ανίχνευση και τις σχετικές λειτουργίες. Πολλές βλάβες μπορούν να αναγνωριστούν από το αυτοκίνητο αλλά σε ορισμένες ενδέχεται να μην είναι εφικτή η αυτοδιάγνωση. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι το αυτοκίνητο είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργία. Επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν υποπτεύεστε ότι υπάρχουν βλάβες ή αν έχετε παρατηρήσει ζημιά στο αυτοκίνητο.
 • Οι περιοριστικοί παράγοντες μπορεί να συμπίπτουν με τις συνθήκες, γεγονός που παρατηρείται συχνά. Μπορούν να επηρεάσουν και να αλληλεπιδράσουν με τρόπους που έχουν ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να μην αποκρίνεται σωστά.

Περιορισμοί ανίχνευσης εμποδίων

Η ανίχνευση εμποδίων βοηθά το αυτοκίνητο να αναγνωρίσει ορισμένα ακίνητα και κινούμενα αντικείμενα. Αυτά μπορεί να είναι άλλοι χρήστες του δρόμου, όπως πεζοί ή άλλα οχήματα, ζώα, στηθαία ή άλλα αντικείμενα. Αν βρίσκονται στην τροχιά κίνησης του αυτοκινήτου ή κοντά σε αυτήν, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο σύγκρουσης. Ανάλογα με τις περιστάσεις, το αυτοκίνητο ενδέχεται να μπορεί να σας προειδοποιήσει ή να παρέμβει αν το αντικείμενο αναγνωριστεί με ακρίβεια. Για όλους τους τύπους αντικειμένων που μπορεί να αναγνωρίσει το αυτοκίνητο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν την ακριβή αναγνώριση. Ενδεικτικά παραδείγματα περιοριστικών παραγόντων, καταστάσεων και γεγονότων:

 • Αντικείμενα και χρήστες του δρόμου σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, που αλληλοεπικαλύπτονται ή που εμποδίζονται μερικώς.
 • Αντικείμενα και χρήστες του δρόμου που ενσωματώνονται με το φόντο.
 • Αντικείμενα και χρήστες του δρόμου που κινούνται ή επιταχύνουν πολύ γρήγορα.
 • Ασυνήθιστα οχήματα, όπως ξαπλωτά ποδήλατα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές ή τρέιλερ με φορτία περίεργου σχήματος.
 • Ποδήλατα διαφορετικού τύπου ή μεγέθους σε σύγκριση με ένα κανονικό ποδήλατο ενηλίκων.
 • Νέοι τρόποι μεταφοράς.
 • Ρούχα ή μεταφερόμενα αντικείμενα που αλλοιώνουν τη σιλουέτα ενός πεζού.
 • Πεζοί με ύψος κάτω από 80 cm (32 in.).
 • Εμπόδια υπό γωνία που σχηματίζουν άγνωστη σιλουέτα.
 • Μέγεθος και ταχύτητα των ζώων. Οι γάτες και τα σκυλιά είναι συχνά πολύ μικρά για να αναγνωριστούν με αξιοπιστία.

 Σημείωση

Παραδείγματα ανίχνευσης κυκλοφορίας

Τα παρακάτω παραδείγματα διαφορετικών κυκλοφοριακών σεναρίων μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ορισμένους από τους περιορισμούς των συστημάτων ανίχνευσης του αυτοκινήτου σας. Τα σενάρια σε πραγματικές συνθήκες είναι συχνά πιο σύνθετα από τα παρακάτω ενδεικτικά 1 παραδείγματα σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ανίχνευση εκτός οπτικού πεδίου και καθυστερημένη ανίχνευση

Οι διάφορες ζώνες ανίχνευσης γύρω από το αυτοκίνητό σας είναι στατικές, καθεμία με περιορισμένο εύρος και οπτικό πεδίο. Αν κάτι εισέλθει σε μια ζώνη ανίχνευσης υπό μη συνηθισμένη γωνία, με μεγάλη ταχύτητα ή πολύ κοντά στο αυτοκίνητό σας, μπορεί να προκαλέσει ταχεία αντίδραση. Αυτό μειώνει τα περιθώρια ασφαλείας σε σύγκριση με μια κατάσταση στην οποία ήταν εφικτή η ανίχνευση νωρίτερα.

Αυτοκίνητο που στρίβει μέσα στο οπτικό πεδίο του ραντάρ
Η ζώνη ανίχνευσης του μπροστινού ραντάρ έχει περιορισμένο πλάτος. Αν ανακόψει την πορεία σας ένα άλλο όχημα, η ανίχνευση μπορεί να γίνει σχετικά αργά με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό σας να αντιδράσει ξαφνικά.

 Σημαντικό

Θέση στη λωρίδα κυκλοφορίας και μικρά οχήματα

Για την μπροστινή ανίχνευση, το μέσον της λωρίδας είναι πιο ευνοϊκό σε σύγκριση με τα άκρα της. Τα οχήματα μπορούν να περάσουν απαρατήρητα αν δεν καταλαμβάνουν το μέσον της λωρίδας. Ενώ αυτό μπορεί να συμβεί για οποιοδήποτε όχημα, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τα μικρά οχήματα, όπως οι μοτοσικλέτες. Καταλαμβάνουν λιγότερο από το συνολικό πλάτος της λωρίδας και μπορούν να κινούνται περισσότερο εντός της λωρίδας. Δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε όχημα που δεν κινείται στο μέσον της λωρίδας.

Σχήμα, μέγεθος και αριθμός αντικειμένων

Η ανίχνευση μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστη ανάλογα με το σχήμα, το μέγεθος και τον αριθμό των αντικειμένων σε μια ζώνη ανίχνευσης. Ο προσδιορισμός της απόστασης από το πλησιέστερο προπορευόμενο όχημα μπορεί να είναι λιγότερο ακριβής ανάλογα με αυτούς τους παράγοντες, ιδίως αν συνυπάρχουν.
 • Τα μικρά αντικείμενα είναι δυσκολότερο να αναγνωριστούν.
 • Όσο περισσότερα είναι τα αντικείμενα, τόσο πιο δύσκολη είναι η αναγνώριση μεμονωμένων αντικειμένων.
 • Τα αντικείμενα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και επικαλύπτονται είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστούν.
 • Αντικείμενα με ανομοιόμορφα σχήματα, όπως προεξοχές ή μέρη που προεξέχουν, είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστούν.

Όταν υπάρχει κάποιο μεγάλο όχημα μπροστά σας, μπορεί να είναι δύσκολη η αναγνώριση ενός μικρότερου οχήματος, π.χ. μιας μοτοσυκλέτας.

Αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα στο οπτικό πεδίο του ραντάρ
Η μικρότερη μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και αλληλοεπικαλύπτονται, καθιστώντας την ανίχνευση της μοτοσικλέτας λιγότερο ακριβή.

 Σημαντικό

Προπορευόμενο τρέιλερ

Σε σύγκριση με πολλά άλλα οχήματα στον δρόμο, η ανίχνευση των τρέιλερ είναι συχνά λιγότερο αξιόπιστη λόγω του σχήματος και του ύψους τους. Αυτό ισχύει ιδίως για τα λεπτά τρέιλερ, τα χαμηλά τρέιλερ και τα τρέιλερ με πολύ ψηλές καρότσες. Αυτού του είδους τα τρέιλερ συχνά δεν έχουν αρκετή επιφάνεια στο ύψος όπου εστιάζουν τα συστήματα μπροστινής ανίχνευσης.

Δρόμος και υποδομές

Οι στροφές στο δρόμο μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στο ραντάρ και να ερμηνεύσει εσφαλμένα την κυκλοφοριακή κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορεί να χάσει το ίχνος κάποιου οχήματος ή να αναγνωρίσει εσφαλμένα σε ποια λωρίδα κινείται ένα όχημα μπροστά

Οπτικό πεδίο ραντάρ σε στροφή
Σε μια στροφή το αυτοκίνητο μπροστά ενδέχεται να βγει από τη ζώνη ανίχνευσης. Επίσης τα αυτοκίνητα στη διπλανή λωρίδα ενδέχεται να εισέλθουν στη ζώνη ανίχνευσης επηρεάζοντας την αντίληψη του αυτοκινήτου για την απόσταση από την κυκλοφορία μπροστά.

 Σημαντικό

Κατάσταση του δρόμου και ανωμαλίες

Τόσο τα συνήθη όσο και τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του δρόμου μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ανίχνευσης του αυτοκινήτου.
 • Οι απότομες στροφές και οι ανωμαλίες του δρόμου μπορεί να επισκιάσουν προσωρινά σημαντικά τμήματα του περιβάλλοντος χώρου του αυτοκινήτου, όπως άλλα οχήματα ή διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα.
 • Οι μη τυποποιημένες ή ασυνήθιστες οδικές υποδομές ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σωστά από το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, έργα στον δρόμο ή εκτροπές της κυκλοφορίας μπορούν να έχουν αποτέλεσμα αντικρουόμενες ή πολλαπλές σημάνσεις στον δρόμο.
 • Τα φθαρμένα οδικά σήματα ή πινακίδες ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σωστά.
 1. 1 Οι αναπαραστάσεις των συστημάτων ανίχνευσης και του περιβάλλοντος χώρου του αυτοκινήτου δεν είναι σε κλίμακα.