Απόκριση σε περίπτωση σύγκρουσης

Σε περίπτωση σύγκρουσης το αυτοκίνητό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί να συμβάλλουν, ώστε να μετριάζονται οι επιπτώσεις. Η απόκριση του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση σύγκρουσης ενεργοποιείται πριν, στη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση.

 Υποδειξη

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την απόκριση σε περίπτωση σύγκρουσης σε πολλά σημεία αυτού του εγχειριδίου. Συνεπώς, η παρούσα ενότητα υπάρχει, για να παρέχει μια πιο συνεκτική επισκόπηση των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου σας σε αυτό τον τομέα.

Πριν

Πριν από μια σύγκρουση, μπορούν να επενεργήσουν διάφορες λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού για να αποφευχθεί η σύγκρουση ή να μειωθούν οι επιπτώσεις της. Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ότι μια σύγκρουση είναι πιθανή ή αναπόφευκτη, έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει προληπτικά τα συστήματα προστασίας, πριν να συμβεί η πρόσκρουση.

Στη διάρκεια

Στη διάρκεια της σύγκρουσης, αισθητήρες σε όλο το αυτοκίνητο παρέχουν συνεχώς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου και των επιβατών του. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να χρονομετρήσει και να ενεργοποιήσει επιλεκτικά λειτουργίες προστασίας, όπως η ενεργοποίηση των αερόσακων και των προεντατήρων των ζωνών ασφαλείας. Οι συγκρούσεις είναι σύνθετα γεγονότα που μπορεί να εξελιχθούν σε διάφορα στάδια, όπου η πρώτη σύγκρουση δεν είναι απαραίτητα η πιο σφοδρή. Ο καλός συγχρονισμός είναι σημαντικός για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματική προστασία.

Τα συστήματα ασφάλειας του αυτοκινήτου συνεργάζονται με λειτουργίες παθητικής ασφάλειας. Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι δυνάμεις που ασκούνται κατανέμονται σε συγκεκριμένα δομικά στοιχεία του αυτοκινήτου σας. Αξιοποιούνται επίσης οι ζώνες παραμόρφωσης που απορροφούν την ενέργεια από την πρόσκρουση. Χρησιμοποιώντας παρόμοιες αρχές λειτουργίας, το εξωτερικό του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία των πεζών.

Μετά

Μετά από μια σύγκρουση, το αυτοκίνητο προσπαθεί να έρθει σε στάση με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο. Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει μια αυτοματοποιημένη κλήση για βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

 Σημείωση

Λειτουργία ασφαλείας

Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία ασφαλείας μετά από συγκεκριμένες συγκρούσεις, ακόμη και χωρίς να ανοίξουν αερόσακοι. Η παροχή ισχύος πρόσφυσης διακόπτεται στη λειτουργία ασφαλείας και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να οδηγηθεί.

Μην προσπαθήσετε να κινήσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία ασφαλείας. Αν το αυτοκίνητο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για την κυκλοφορία και μπορεί να κινηθεί, μπορεί κατ' εξαίρεση να μετακινηθεί σε μικρή απόσταση εκτός του άμεσου κινδύνου. Η λειτουργία ρυμούλκησης πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου.

 Σημαντικό

Το αυτοκίνητό σας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια, αλλά κανένα σύστημα προστασίας δεν είναι 100% αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν υποκαθιστούν ποτέ την ανάγκη για τις πρακτικές ασφαλούς χρήσης.