Μεγάλη σκάλα

Η μεγάλη σκάλα είναι σημαντική για την ορατότητά σας στην οδήγηση. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 Σημαντικό

Να θυμάστε ότι η καλή ορατότητα στον δρόμο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι σημαντική όχι μόνο για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και για τους άλλους χρήστες του δρόμου και τους πεζούς.

Η μεγάλη σκάλα είναι πιο ισχυρή και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια φωτισμού από τη μεσαία σκάλα, Για να χρησιμοποιήσετε τη μεγάλη σκάλα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία φώτων ή τα φώτα διασταύρωσης.

Όταν είναι ενεργή η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας, το αυτοκίνητο αντιδρά αυτόματα στα επερχόμενα οχήματα για να μη θαμπώνονται οι άλλοι χρήστες του δρόμου.

Χρησιμοποιείτε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη τιμονιού για εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας της μεγάλης σκάλας. Στην οθόνη του οδηγού υπάρχουν σύμβολα που δείχνουν ποια ρύθμιση μεγάλης σκάλας είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτές περιλαμβάνουν:
Είναι ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων.
Είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων.
Η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων είναι ενεργή.

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι οι κάμερες του αυτοκινήτου είναι καλά συντηρημένες και διατηρούνται καθαρές. Αν η ορατότητα των καμερών εμποδίζεται λόγω βρομιάς, οι κάμερες δεν θα μπορούν να λάβουν αρκετές πληροφορίες για να κατευθύνουν σωστά την εκφώτιση από το αυτοκίνητο.