Ρευματοδότης 12 V

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ρευματοδότη 12 V για την τροφοδοσία διάφορων ηλεκτρικών συσκευών, όπως ψυγείο.
Ρευματοδότης 12 V στον χώρο αποσκευών.
Ρευματοδότης 12 V.

Ο ρευματοδότης 12 V βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία στον ρευματοδότη διακόπτεται αυτόματα, όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. Αν αφήσετε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο, ο ρευματοδότης παραμένει ενεργός για λίγο ακόμα πριν απενεργοποιηθεί.

 Υποδειξη

Αν θέλετε ο ρευματολήπτης 12 V να εξακολουθήσει να διαρρέεται από ρεύμα όσο είστε σταθμευμένοι, διαβάστε σχετικά με την άνεση κατά τη στάθμευση σε αυτό το εγχειρίδιο. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο ρευματολήπτης 12 V θα συνεχίσει να παρέχει ρεύμα ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.

Αποσυνδέετε πάντοτε τις συσκευές από τον ρευματοδότη και κλείνετε το κάλυμμα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ορισμένες συσκευές μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία όταν φορτίζονται από τον ρευματοδότη 12 V. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές συσκευές.

 Προειδοποίηση

Αν δεν τηρηθούν οι παρακάτω οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
  • Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές με μεγάλα, βαριά φις. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ρευματοδότη ή να βγουν από τη θέση τους ενώ οδηγείτε.
  • Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα του αυτοκινήτου, όπως για παράδειγμα ο ραδιοφωνικός δέκτης.
  • Συνδέετε μόνο συσκευές που δεν έχουν καμία ζημιά, είναι πλήρως λειτουργικές και πληρούν όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας1.
  • Προσέχετε τις συνδεδεμένες συσκευές, για να αποφύγετε τυχόν ζημιά ή τραυματισμό σε περίπτωση που παρουσιάσουν δυσλειτουργία.
  • Μη συνδέετε προσαρμογείς ή μπαλαντέζα στον ρευματοδότη 12 V, διότι μπορεί να παρακάμψουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ρευματοδότη.
  • Ο ρευματοδότης, τα φις ή οι συνδεδεμένες συσκευές δεν πρέπει έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
  • Μην πιάνετε και μην αγγίζετε τον ρευματοδότη αν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά ή αν έχει έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.

Ονομαστική ισχύς

 Σημαντικό

Η μέγιστη κατανάλωση ισχύος είναι 120 W (10 A).
  1. 1 Σήμανση CE, σήμανση UL ή παρόμοια σήμανση συμμόρφωσης