Περιοριστής ταχύτητας

Ο περιοριστής ταχύτητας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την ακούσια υπερβολική ταχύτητα. Όταν είναι ενεργός, η απόκριση του αυτοκινήτου κατά την επιτάχυνση περιορίζεται μόλις υπερβείτε το επιλεγμένο όριο ταχύτητας.

Όταν είναι ενεργός, ο ρυθμιστής ταχύτητας μπορεί να σταδιακά να μειώνει την απόκριση του πεντάλ γκαζιού και να παρέχει ελαφρά πέδηση με ανάκτηση ενέργειας, όταν υπερβαίνετε το επιλεγμένο όριό σας. Αυτές οι δύο αποκρίσεις βοηθούν να σας ωθήσει προς τα κάτω στην επιλεγμένη μέγιστη ταχύτητα. Μπορείτε πάντοτε να παρακάμψετε τον περιοριστή ταχύτητας πατώντας το πεντάλ γκαζιού περισσότερο.

Για να χρησιμοποιηθεί ο περιοριστής ταχύτητας, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε με τον δεξιό μοχλοδιακόπτη ενώ οδηγείτε.

Όταν ο περιοριστής ταχύτητας είναι ενεργός, υποδεικνύεται κάτω από την ένδειξη σχέσης ταχύτητας στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Μπορείτε να ρυθμίσετε το όριο με τα κουμπιά στο τιμόνι.

Σύμβολο ενεργοποίησης του περιοριστή ταχύτητας

 Σημαντικό

Ευθύνη του οδηγού

Η λειτουργία περιοριστής ταχύτητας είναι ένα συμπλήρωμα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνει, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση. Είναι ευθύνη του οδηγού να τηρεί και να διατηρεί μια νόμιμη και ασφαλή ταχύτητα.