Πάνω σημεία στερέωσης με πρόσδεση

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με πάνω σημεία στερέωσης με πρόσδεση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ασφαλίσετε παιδικά καθίσματα ασφαλείας σε ένα πίσω κάθισμα.

Τα πάνω σημεία πρόσδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους πρόσδεσης, για τη στερέωση διαφορετικών τύπων παιδικών καθισμάτων.

Πάνω σημείο στερέωσης με πρόσδεση
Χρήση του πάνω σημείου στερέωσης με πρόσδεση

Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας που τοποθετούνται στα ακριανά πίσω καθίσματα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα σημεία στερέωσης.

Θέση των πάνω σημείων στερέωσης με πρόσδεση για το πίσω κάθισμα.

Τα πάνω σημεία στερέωσης με πρόσδεση για τα πίσω καθίσματα βρίσκονται στο πίσω μέρος των ακριανών πίσω καθισμάτων.

Οι θέσεις στερέωσης υποδεικνύονται από το σύμβολο πάνω σημείου πρόσδεσης.

Σύμβολο πάνω σημείου πρόσδεσης

 Προειδοποίηση

Προσκέφαλο και πάνω ιμάντες πρόσδεσης

Οι πάνω ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να περάσουν μέσα από την οπή στο προσκέφαλο του καθίσματος, πριν προσδεθούν στο σημείο στερέωσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.

 Σημείωση

Οδηγίες κατασκευαστή

Όταν χρησιμοποιείτε τα σημεία στερέωσης, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.