Ποδόφρενο

Το ποδόφρενο ενεργοποιεί διαφορετικούς τύπους μηχανισμών πέδησης ανάλογα με την περίπτωση.
Το πεντάλ φρένων

Το ποδόφρενο ενεργοποιεί είτε την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας είτε τα φρένα τριβής, ανάλογα με το πόσο δυνατά πατάτε το πεντάλ. Η ελαφρά πέδηση ενεργοποιεί την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας, ενώ η δυνατή πέδηση ενεργοποιεί τα φρένα τριβής.

 Σημείωση

Αυτόματη ενεργοποίηση των δισκόφρενων

Η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας συχνά καλύπτει την πλειοψηφία των αναγκών σας για πέδηση. Συνεπώς είναι πιθανό ότι δεν θα ενεργοποιηθούν τα δισκόφρενα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για να διατηρούνται καθαρά, στεγνά και έτοιμα για χρήση, το αυτοκίνητο ενεργοποιεί τακτικά τα δισκόφρενα μαζί με την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας σε ορισμένους ελιγμούς ελαφράς πέδησης.

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πέδηση 1

Το ποδόφρενο είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο. Καθώς η δύναμη πέδησης μεταδίδεται ηλεκτρονικά και όχι μηχανικά, δεν ασκούνται φυσικές δυνάμεις αντίδρασης από τα φρένα στο πεντάλ.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών2

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών του αυτοκινήτου αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε απότομα. Αυτό βελτιώνει την ικανότητα ελιγμών.

 Σημείωση

Κουμπί P

Σε υψηλές ταχύτητες πατώντας παρατεταμένα το κουμπί P επιβραδύνει το αυτοκίνητο με σταθερό ρυθμό. Αυτό παρέχει μια εφεδρική εναλλακτική λύση για την κανονική πέδηση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί P με αυτόν τον τρόπο μόνο, αν δεν μπορείτε να φρενάρετε με το πεντάλ φρένων.

Έλεγχοι εκκίνησης

Στον έλεγχο κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου υπάγονται διάφορα συστήματα πέδησης. Πριν να οδηγήσετε, να επιλύσετε οπωσδήποτε οποιεσδήποτε βλάβες των φρένων υποδεικνύονται.

 Προειδοποίηση

Βρεγμένα φρένα

Η απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερη, όταν τα δισκόφρενα είναι βρεγμένα. Αν έχουν εκτεθεί σε νερά, κάντε με ασφάλεια έναν ελιγμό πέδησης, για να απομακρυνθεί το νερό από τα φρένα. Ενεργοποιώντας τα δισκόφρενα κατά την οδήγηση, θα ζεσταθούν και θα στεγνώσουν.

  1. 1 Ονομάζεται επίσης brake-by-wire.
  2. 2 ABS