Πιστοποιητικά και εγκρίσεις τύπου

Αυτή η τεκμηρίωση δείχνει ότι το αυτοκίνητό σας πληροί συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τον νόμο, τα εγχειρίδια χρήσης πρέπει να περιέχουν τεκμηρίωση συγκεκριμένων πιστοποιητικών και εγκρίσεων τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo.