Ρυθμίσεις για κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την προσαρμογή της συμπεριφοράς κλειδώματος και ξεκλειδώματος σε διάφορες καταστάσεις όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι κλειδιών.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο οι κλειδαριές και οι πόρτες αντιδρούν στο κλειδί σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις:
  • Όλες οι πόρτες ξεκλειδώνονται όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινείται στη θέση Ρ.
  • Σήμα επιβεβαίωσης κλειδώματος και ξεκλειδώματος.