Κλίμα εσωτερικού κατά τη στάθμευση

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να διατηρήσει ένα ευχάριστο κλίμα στο εσωτερικό όταν είναι σταθμευμένο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προκλιματισμό στο αυτοκίνητό σας, έτσι ώστε ο χώρος επιβατών να είναι έτοιμος για την επόμενη διαδρομή σας.

 Σημείωση

Οι λειτουργίες κλιματισμού κατά τη στάθμευση απενεργοποιούνται αυτόματα όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας ή το επίπεδο ισχύος μπαταρίας του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλό.

Προκλιματισμός

Ο προκλιματισμός ενεργοποιεί αυτόματα την αυτόματη λειτουργία κλιματισμού για να θερμάνει ή να ψύξει τον χώρο επιβατών σε μια ευχάριστη θερμοκρασία, πριν μπείτε στο αυτοκίνητο.

Μπορείτε να προγραμματίσετε εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενους χρονοδιακόπτες προκλιματισμού στην οθόνη ή μέσω της εφαρμογής του αυτοκινήτου για κινητά τηλέφωνα. Ο προκλιματισμός απενεργοποιείται αυτόματα όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητο ή όταν επέλθει ο προγραμματισμένος χρόνος.

Προκειμένου ο προκλιματισμός να είναι διαθέσιμος, η μπαταρία έλξης πρέπει να είναι επαρκώς φορτισμένη. Αν ο προκλιματισμός ξεκινήσει όταν το αυτοκίνητό σας δεν είναι συνδεδεμένο για φόρτιση, η αυτονομία του αυτοκινήτου θα επηρεαστεί.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε τον προκλιματισμό σε ζεστές καιρικές συνθήκες, μπορεί να στάξει συμπύκνωμα κάτω από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Άνεση στάθμευσης

Η λειτουργία άνεσης κατά στη στάθμευση σας επιτρέπει να διατηρήσετε ένα άνετο εσωτερικό κλίμα στο αυτοκίνητό σας ενώ είναι σταθμευμένο. Οι λειτουργίες του κλιματισμού και του συστήματος ψυχαγωγίας μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άνεσης στάθμευσης μέσω της οθόνης. Απλά να γνωρίζετε ότι η αυτονομία του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεαστεί αν αφήσετε τη ρύθμιση ενεργοποιημένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.