Σύστημα διεύθυνσης

Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του αυτοκινήτου σας που σχετίζονται με τη διεύθυνση.
Το τιμόνι

Το αυτοκίνητό σας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε το σύστημα διεύθυνσης να είναι διαισθητικό και άμεσο στην απόκριση. Προσαρμόστε οπωσδήποτε τη στάση του σώματός σας στην οδήγηση και την αίσθηση του τιμονιού που προτιμάτε πριν την οδήγηση.

 Υποδειξη

Αλληλεπιδράσεις υποστήριξης οδηγού και συστήματος διεύθυνσης

Πολλές από τις λειτουργίες υποστήριξης οδηγού του αυτοκινήτου σας μπορούν να επηρεάσουν την οδήγηση. Διαβάστε τις ενότητες του εγχειριδίου χρήσης για αυτές τις λειτουργίες για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου που μπορούν να αλληλεπιδρούν και να επηρεάζουν την εμπειρία σας με το σύστημα διεύθυνσης.

Απόκριση συστήματος διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης

Η αντίσταση και η σκληρότητα του τιμονιού αλλάζουν με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Σε χαμηλές ταχύτητες η αντίσταση του τιμονιού είναι μικρή για ακριβείς ελιγμούς. Σε υψηλές ταχύτητες, το σύστημα διεύθυνσης προσαρμόζεται και γίνεται πιο σκληρό.

Αίσθηση τιμονιού

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αίσθηση του τιμονιού από τις ρυθμίσεις στην οθόνη. Η αίσθηση του τιμονιού επηρεάζει τη σκληρότητα του τιμονιού στις στροφές.