Βοήθεια έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Αυτό γίνεται αυτόματα σε περίπτωση σφοδρής σύγκρουσης ή χειροκίνητα πατώντας το κουμπί SOS στην οροφή.1

 Σημείωση

Αυστηρά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Οι καταστάσεις που μπορεί να χρήζουν άμεση επείγουσα βοήθεια είναι τα τροχαία ατυχήματα, οι ασθένειες οξείας μορφής και οι εξωτερικές απειλές.

Κατασκευασμένο για να λειτουργεί μετά από σύγκρουση

Για να πραγματοποιηθεί κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης μετά από σύγκρουση, το σύστημα δεν πρέπει να έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αντέχει σε σφοδρή σύγκρουση και διαθέτει τη δική του εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση που η ηλεκτρική τροφοδοσία του αυτοκινήτου παρουσιάσει βλάβη.

Όταν πραγματοποιείται μια κλήση έκτακτης ανάγκης, συμβαίνουν τα εξής:
  1. Το αυτοκίνητο πραγματοποιεί φωνητική κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Αποστέλλει επίσης πληροφορίες, όπως η θέση και η κατάστασή του.
  2. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης προσπαθεί να επικοινωνήσει με τα άτομα στο αυτοκίνητο για να μάθει τι είδους βοήθεια χρειάζεστε.
  3. Αν η φωνητική κλήση αποτύχει, το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης έχει τη δυνατότητα να απαντήσει με βάση τις πληροφορίες που στέλνει το αυτοκίνητο.

Αυτόματη απάντηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Το αυτοκίνητο επιχειρεί αυτόματα να επικοινωνήσει με ένα κέντρο κλήσης έκτακτης ανάγκης αν καταγράψει σύγκρουση πάνω από ένα ορισμένο βαθμό σφοδρότητας.2

 Σημείωση

Δεν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη;

Αν χρειάζεστε βοήθεια στον δρόμο αλλά δεν βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το κουμπί βοήθειας για να καλέσετε τη βοήθεια Volvo αντί αυτού. Η Βοήθεια Volvo μπορεί να σας βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αν αποφορτιστεί η μπαταρία του αυτοκινήτου σας, αν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού.

  1. 1 Η διαθεσιμότητα ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvο για περισσότερες πληροφορίες.
  2. 2 Για παράδειγμα, όταν έχουν ενεργοποιηθεί συστήματα ασφαλείας, όπως αερόσακοι ή προεντατήρες ζωνών ασφαλείας.