Σύνδεση στο διαδίκτυο

Η σύνδεση του αυτοκινήτου σας στο διαδίκτυο σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες και σε ενημερώσεις λογισμικού over-the-air.
Υπάρχουν κάποιοι τρόποι, για να συνδέσετε το αυτοκίνητό σας στο διαδίκτυο. Όταν το αυτοκίνητο μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με περισσότερους από έναν τρόπους, δίνει προτεραιότητα σε αυτούς με την ακόλουθη σειρά:
  • Δίκτυο W-Fi
  • Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Wi-Fi

Μπορείτε να συνδέσετε το αυτοκίνητο σε ένα δίκτυο Wi-Fi για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το αυτοκίνητο μπορεί να συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο όποτε βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ένα ενσωματωμένο μόντεμ για σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Όσο το αυτοκίνητο έχει ενεργό πρόγραμμα υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας και βρίσκεται σε περιοχή με λήψη δικτύου, μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας κινητής τηλεφωνίας για το αυτοκίνητό σας.

Το αυτοκίνητο υποστηρίζει δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ως και 5G. Οι διαθέσιμες ταχύτητες δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από την κάρτα SIM που έχει τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό σας.

 Σημείωση

Προϋποθέσεις και περιορισμοί συνδεσιμότητας δικτύου κινητής τηλεφωνίας

  • Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με λήψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
  • Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι ενεργές για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο.
  • Εμπόδια όπως κτίρια, λόφοι και βουνά μπορούν να αποδυναμώσουν ή να μπλοκάρουν το σήμα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Ρυθμίσεις σύνδεσης διαδικτύου

Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας στην οθόνη.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα