Ανίχνευση ραντάρ και περιορισμοί

Τα ραντάρ χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο του αυτοκινήτου. Μπορούν να αναγνωρίζουν την απόσταση μέχρι διάφορα αντικείμενα και ορισμένες παραμέτρους της κίνησής τους. Είναι σημαντικό να μην εμποδίζονται τα ραντάρ.

Υπάρχουν πολλά ραντάρ που στοχεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του αυτοκινήτου. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται πρωταρχικά από τις λειτουργίες υποστήριξης οδηγού στο αυτοκίνητο. Τα ραδιοκύματα εκπέμπονται συνεχώς και επιστρέφουν, αν συναντήσουν κάποιο αντικείμενο στη διαδρομή τους. Καθώς τα ραδιοκύματα επιστρέφουν, το αυτοκίνητο μπορεί να υπολογίσει στοιχεία όπως η απόσταση και η κίνηση του αντικειμένου.

Τα ραντάρ δεν επηρεάζονται από τις συνθήκες φωτισμού και λειτουργούν το ίδιο καλά είτε σε ηλιόλουστη μέρα είτε σε απόλυτο σκοτάδι.

 Σημαντικό

Χρησιμοποιήστε υπεύθυνα

Τα ραντάρ και οι λειτουργίες που βασίζονται σε αυτά είναι συμπληρώματα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν, ούτε υποκαθιστούν την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση.

Ζώνη ανίχνευσης και οπτικό πεδίο

Κάθε ραντάρ στο αυτοκίνητο έχει τη δική του ζώνη ανίχνευσης. Η ζώνη περιορίζεται από το οπτικό πεδίο του ραντάρ και την εμβέλειά του.

Αντικείμενα στο οπτικό πεδίο κρύβουν οτιδήποτε βρίσκεται πίσω από αυτά. Όσο πιο κοντά στο ραντάρ βρίσκεται κάτι, τόσο περισσότερο εμποδίζει το οπτικό πεδίο του ραντάρ
  • Αν ένα ραντάρ εμποδίζεται, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να καταστούν λιγότερο αποτελεσματικές ή να αποκρίνονται εσφαλμένα.
  • Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ότι κάποιο ραντάρ εμποδίζεται, ενδέχεται να απενεργοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες.
  • Μην τοποθετείτε ή μην στερεώνετε οτιδήποτε μπροστά ή κοντά στα ραντάρ του αυτοκινήτου. Συμπεριλαμβάνονται τα αυτοκόλλητα, οι επενδύσεις αυτοκινήτων και η κολλητική ταινία.
  • Η ζημιά στο χρώμα μπροστά από κάποιο ραντάρ μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επισκευές αν υπάρχει ζημιά κοντά στα ραντάρ.1
  • Βεβαιωθείτε ότι τυχόν τοποθετημένα αξεσουάρ, πρόσθετος εξοπλισμός ή εξωτερικά αποθηκευμένο φορτίο δεν εμποδίζουν τα ραντάρ του αυτοκινήτου.
  • Ρυμουλκούμενα, σχάρες ποδηλάτων ή άλλος εξοπλισμός που τοποθετείται στον κοτσαδόρο μπορούν να εμποδίζουν το ραντάρ καθιστώντας το αυτό και συγκεκριμένες λειτουργίες μη διαθέσιμα.
  • Τα ραντάρ είναι ευπαθή όταν μπροστά τους συσσωρεύεται βρομιά, πάγος ή χιόνι. Αυτό επηρεάζει τα ραδιοκύματα και μπορεί να μειώσει την ικανότητα του ραντάρ να ανιχνεύει αντικείμενα. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι τα ραντάρ εμποδίζονται. Σε περιπτώσεις που ανιχνευτεί κάτι τέτοιο, το αυτοκίνητο το ανακοινώνει μέσω ειδοποιήσεων στην οθόνη. Ωστόσο, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τα ραντάρ και να βεβαιώνεστε ότι οι περιοχές γύρω από αυτά είναι καθαρές και δεν εμποδίζονται.

 Προειδοποίηση

Τακτικός καθαρισμός

Τα σημεία που βρίσκονται οι κάμερες, οι αισθητήρες και τα ραντάρ στο αυτοκίνητο πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, και να μην υπάρχουν ετικέτες, αντικείμενα, βρομιά και άλλα πιθανά εμπόδια σε αυτά τα σημεία. Διαφορετικά, οι λειτουργίες του αυτοκινήτου μπορεί να ανταποκρίνονται με λάθος τρόπο, να μειωθεί η ευαισθησία τους ή να απενεργοποιηθούν.

Άλλες συνθήκες και περιορισμοί

Άλλες πηγές ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των ραντάρ του αυτοκινήτου σας.

  1. 1 Η Volvo συνιστά να αναθέτετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo οποεσδήποτε εργασίες σέρβις και συντήρησης.